Alle innlegg av Mona

Medlemmer Evardalen Vel, oppdaterte lister pr. 01.10.2018

Her er oppdaterte lister over medlemmer i Evardalen Vel for 2018 og 2017. medlemmer 2018, oppdatert liste 01.10.18 medlemmer 2017, oppdatert liste 01.10.18

Medlemskontingent kr 200 betales til konto 2890.20.77229 og merkes med år og navn. Nye medlemmer ønskes velkommen.

Minner om årsmøte i Evardalen Vel lørdag 06.10.2018 kl 17.00, sted: Brokke pumpehus

Mvh. Mona Guttormsen, kasserer Evardalen Vel, mail: mona@multiregnskap.no

Medlemmer Evardalen Vel 2015 og 2016, betalt kontingent

medlemmer-2015 medlemmer-2016

På årsmøte ble det godkjent at oversikt over medlemmer som har betalt kontingent i Evardalen Vel legges ut på denne siden. Vedlagte lister viser oversikt over medlemmer som har betalt kontingent i Evardalen Vel for 2015 og 2016.

Årskontingenten er kr 200. Evt. manglende betaling av årskontingent kan betales til kto. 2890.20.77229 og merkes med navn og årstall. Kontingent for 2017 er også kr 200 og kan betales inn til samme konto. Husk å merke med navn og årstall.

Mona Guttormsen, Evardalen Vel