ÅRSMØTE EVARDALEN TUR- OG LØYPELAG

Innkalling til årsmøte 2021 i Evardalen tur-og løypelag.
Tid: Lørdag 16. oktober 2021, kl. 17:00
Sted; Brokke pumpehus
Agenda: Godkjenning av innkalling og valg av referent.
Årsberetning, regnskap 2020/2021 og valg.
Saker til eventuelt mailes til styret – mail adr; gunvorkri@gmail.com
For dere som er i tvil om kontingenten for 2021 er betalt – se vedlagt liste over medlemmer pr 03.10.2021
Hilsen styret ved Knut Kristensen

Ny Vannpost bu – bidrag

Vellet har lenge jobbet med godkjenning og kjøp av grunn for vannpost bu. Hovedintensjonen med bygget er lagerplass for Evardalen ski og løypelag (Evardalen Vel). Tomt og opparbeidelse av grunn er allerede betalt.

Pga Covid19 situasjonen ble dessverre påskerennet 2020 og 2021 avlyst. Vi har derfor mistet mye av inntektene disse årene, noe som igjen fører til at byggingen har latt seg vente.

Vi håper derfor de fleste ønsker å stille opp på et spleiselag/bidrag til det nye bygget. Bidrag kan innbetales til konto: 2890.20.77229 , eller VIPS: 907 64146

Ønsker alle en fortsatt GOD PÅSKE !

Påske fiske konkuranse

Bilde fra vinterfdeien

Det blir den store Påskefiskekonkurangse i Evardalen fra lørdag 27 til påskaften 3 april kl 12 🐋🦀🦞🦑PS…Hummer og krabbe kan spises på stedet 😀
Det konkurreres i 2 klasser dvs største fisk og flest fisk tatt under hele perioden.Dere sender bilde av dagens fangst og navn på fisker samt vekt og lengde på største fisk til 90114107 Truls Hugo Hermansen
Det kan fiskes i alle vann og barn under 16 år kan fiske fritt.