Referat fra årsmøte Evardalen tur- og løypelag – 2021

Årsmøte ble holdt på Brokke pumpehus 16. oktober kl 17:00 og 15 personer var tilstede.
Årsrapport og regnskap ble gjennomgått og godtatt.
Valg; Truls presenterer styret, og det består.
– Settefisk; trenger ikke sette ut mere på 2-3 år. Stor fiske interesse blant noen unge. Truls og Torstein tar seg av dette. Foreslår å sette ut ca 50 pr år, vi setter av kr 500 til dette.
– Vannpostbu finansiering; vi har ca 42.000,-, og er blitt lovet kr 30.000,- fra Sven M. Brokke. Resterende betales når vi får inn mer kr ( på f.eks. påskelotteri osv. ) iflg Knut Rysstad. Vi har fått lov av grunneier å rydde vekk kratt rundt bua og ned til elva. Det ble utført på dugnad 23. oktober. Trend – Vennesla Jern og Farge – sponser oss med beis.
– Sandstøv fra veien sommerstid; grunneierlaget vil salte veien sommerstid. Vi vil sende dem skryt av veiholdet som har vært siste tiden.
– Synligjøre oss for medlemmer; dette blir mye lettere når vannpostbua står ferdig.
– Navnet vårt er endret; og det er for at vi kan kjøre sporkall lovlig i trasè 11. V/ Morten Homme.
– Skootergarasje og snørydding; alt som før. Selger du hytta følger ikke garasjen med.
– Vi vil sende brev til Brokke Aktivitet og be dem opplyse om reglene vedr nærhet til hytter osv – når de selger jaktkort.

ÅRSMØTE EVARDALEN TUR- OG LØYPELAG

Innkalling til årsmøte 2021 i Evardalen tur-og løypelag.
Tid: Lørdag 16. oktober 2021, kl. 17:00
Sted; Brokke pumpehus
Agenda: Godkjenning av innkalling og valg av referent.
Årsberetning, regnskap 2020/2021 og valg.
Saker til eventuelt mailes til styret – mail adr; gunvorkri@gmail.com
For dere som er i tvil om kontingenten for 2021 er betalt – se vedlagt liste over medlemmer pr 03.10.2021
Hilsen styret ved Knut Kristensen