Alle innlegg av gunvorkri@gmail.com

Referat fra årsmøte Evardalen tur- og løypelag – 2021

Årsmøte ble holdt på Brokke pumpehus 16. oktober kl 17:00 og 15 personer var tilstede.
Årsrapport og regnskap ble gjennomgått og godtatt.
Valg; Truls presenterer styret, og det består.
– Settefisk; trenger ikke sette ut mere på 2-3 år. Stor fiske interesse blant noen unge. Truls og Torstein tar seg av dette. Foreslår å sette ut ca 50 pr år, vi setter av kr 500 til dette.
– Vannpostbu finansiering; vi har ca 42.000,-, og er blitt lovet kr 30.000,- fra Sven M. Brokke. Resterende betales når vi får inn mer kr ( på f.eks. påskelotteri osv. ) iflg Knut Rysstad. Vi har fått lov av grunneier å rydde vekk kratt rundt bua og ned til elva. Det ble utført på dugnad 23. oktober. Trend – Vennesla Jern og Farge – sponser oss med beis.
– Sandstøv fra veien sommerstid; grunneierlaget vil salte veien sommerstid. Vi vil sende dem skryt av veiholdet som har vært siste tiden.
– Synligjøre oss for medlemmer; dette blir mye lettere når vannpostbua står ferdig.
– Navnet vårt er endret; og det er for at vi kan kjøre sporkall lovlig i trasè 11. V/ Morten Homme.
– Skootergarasje og snørydding; alt som før. Selger du hytta følger ikke garasjen med.
– Vi vil sende brev til Brokke Aktivitet og be dem opplyse om reglene vedr nærhet til hytter osv – når de selger jaktkort.

ÅRSMØTE EVARDALEN TUR- OG LØYPELAG

Innkalling til årsmøte 2021 i Evardalen tur-og løypelag.
Tid: Lørdag 16. oktober 2021, kl. 17:00
Sted; Brokke pumpehus
Agenda: Godkjenning av innkalling og valg av referent.
Årsberetning, regnskap 2020/2021 og valg.
Saker til eventuelt mailes til styret – mail adr; gunvorkri@gmail.com
For dere som er i tvil om kontingenten for 2021 er betalt – se vedlagt liste over medlemmer pr 03.10.2021
Hilsen styret ved Knut Kristensen

Preparering av trasè

Preparering av vei-trasè i områdene Myklevatn, Rauetjønn, Garevatn og Evardalen.
Det er tid for å sette i gang preparering av vei-trasèene.
Da det nå også legges skispor i veitrasèene, vil henvendelsen gjelde alle som har hytte i de nevnte områdene.
Det viser seg at for hvert år er det ferre og ferre som er med på dette spleiselaget. Det blir hvert år sendt ut ca 325 oppfordringer pr brev, og 173 betalte i fjor og 194 året før. Alt av oppspart saldo gikk i år med til å dekke underskuddet i innbetalingene. Derfor vil det i år bli preparering av trasè kun til «kassa er tom», og er den tom i mars – ja så er det slutt på prepareringa.
Betalingsoppfordring vil også bli lagt ut på hjemmesiden for Evardalen og på facebook-gruppe. Se også banneret på garasjen på Jansverk. Det kan også vippses til tlf 90764146.
Prisen for denne sesongen er; små-bruker kr 400 eller stor-bruker kr 700.
kto.nr. 2890.12.55018 innen januar 2021
Det vil hovedsakelig bli preparert fredager
Forrige sesongs tall;
Saldo forrige sesong kr + 20.862,24
Innbet 106 stk à kr 300,- kr 31.800,-
Innbet 62 stk à kr 600,- kr 37.200,-
Innbet 2 stk à 800,- kr 1.600,-
Innbet 2 stk à kr 1.000,- kr 2.000,-
Innbet 1 stk à kr 1.200,- kr 1.200,-
Innbet 1 stk à 3.000,- kr 3.000,-
Preparering Uppstad Anleggsservice kr 90.843,75
Porto kr 4.800,-
Gebyr bank kr 100,-
Renter bank kr 27,89
Saldo siste sesong kr + 1.946,38

I forrige sesong var 173 bidragsytere med på spleiselaget. For å kunne opprettholde denne ordningen må alle bidra, om du kjører skooter eller går på ski.

Ha et godt nytt hytte-år Hilsen Knut Kristensen

Referat fra årsmøte i Evardalen Vel – 17.oktober 2020

Møtested utendørs v/vannposten i Evardalen, men måtte søke ly bak nærmeste bu p.g.a. kald vind. 15 personer tilstede.
pkt 1 Regnskap – ok
pkt 2 Åpning av veien inn i Evardalen på våren; Folk vil til hyttene tidligst mulig. Veien inn bør være åpnet fra ca 20.mai, eller rundt tiden da veien over Brokke/Suleskard åpnes.
pkt 3 Stig Trydal vil søke om å få dekket inntektstapet vi fikk p.g.a. avlyst påske-lotteri.
pkt 4 Vannpost-tomt; alt er ok. Venter på tinglysning, så vil bua bli satt opp. Knut Rysstad skal gi oss en pris på ei ferdig bu. Så lager vi pilarene på dugnad. I denne anledning kan vi be om frivillige bidrag fra medlemmene.
pkt 5 De parkeringsplassene som noen hytteeiere har hevd på i dette området, må ny grunneier – Svenn Magne Brokke – ordne opp i.
pkt 6 Kjøre sporkall i sone 11; vi må endre navn på vellet, må f.eks. hete Evardalen løypelag. Morten homme tar dette videre.
pkt 7 Torstein og Truls har satt ut 250 fisk.
pkt 8 Trassèen inn i Evardalen stikkes før snøen kommer – dette ble utført 24.oktober.
pkt 9 Vedr. vedlikehold/ betaling på veien inn i Evardalen – vi ønsker å se veistyrets regnskap.
pkt 10 Trassè til alpinanlegget skal inn i kommunedelsplanen.
pkt 11 styret går videre

ÅRSMØTE EVARDALEN VEL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Innkalling til årsmøte i Evardalen Vel.
Tid: Lørdag 17.10.2020, kl. 17:00
Sted: Brokke pumpehus.
Agenda: Godkjennelse av innkalling og valg av referent.
Årsberetning
Regnskap for 2019
Valg
Saker til eventuelt må mailes til styret.
Mailadr.: gunvorkri@gmail.com
Håper flest mulig har anledning til å komme.
Hilsen på vegne av styret – Knut Kristensen