Alle innlegg av gunvorkri@gmail.com

Referat fra årsmøte Evardalen Tur- og løypelag – 2022

Årsmøta ble holdt på Brokke pumpehus 15. oktober 2022 og 16 personer tilstede. Årsrapport og regnskap ble gjennomgått og godtatt.
1; Få opp flere «30KM» skilt
2; Batteribank, omformer = vil komme på ca kr 20.000,-. Det må vente til der er økonomi til det. Det bør øremerkes kr til vedlikehold av bua f.eks. nye pumpe, batterier osv.
3; Sikkringsbu = alltid åpen, teknisk del låst.
4; Vi ble lovet ei lita bu til, men det blir ikke noe av.
5; Brøyting på våren, Reidar Tveit. Velkomment tiltak.
6; Hjertestarter – må stå frostfritt. Noen må finne ut mer om dette.
7; Reidar Tveit foreslår også ei sommersamling. Da må de yngre arrangere.
8; Trasè helt til Rysstad fra Evardalen ble omtalt.
9; All info legges i vannpostbua.

Skooter-trasè

Preparering av skooter-trasè i områdene Myklevatn, Rauetjønn, Garevatn og Evardalen.
Det er tid for å sette i gang preparering av skooter-trasèene.
Da det nå også legges skispor i veitrasèene, vil henvendelsen gjelde alle som har hytte i de nevnte områdene.
Betalingsoppfordring blir nå kun lagt ut på hjemmesiden for Evardalen og på facebook-gruppe. Se også banneret på garasjen på Jansverk. Det kan også vippses til tlf 90764146.
Prisen for denne sesongen er; små-bruker kr 400 eller stor-bruker kr 700. Det vil hovedsakelig bli preparert fredager
kto.nr. 2890.12.55018 innen januar 2023
For å kunne opprettholde denne ordningen må alle bidra, om du kjører skooter eller går på ski.
Ha et godt nytt hytte-år Hilsen Knut Kristensen
📷

ÅRSMØTE I EVARDALEN TUR- OG LØYPELAG

Innkalling til årsmøte 2022 i Evardalen tur- og løypelag.
Tid: Lørdag 15. oktober 2022, kl 16:00
Sted: Brokke pumpehus
Agenda: Godkjenning av innkalling, valg av referent, årsberetning, regnskap og valg. Eventuelle saker mailes til styret – adr.: gunvorkri@gmail.com
Etter årsmøtet vil det bli åpning av den nye vannbua inne i Evardalen klokken 18:00. Mvh styret ved Knut Kristensen

Påskerenn blir langfredag 15. april

Endelig nå kan vi ha påskerenn igjen. Stedet er på jordet ved den innerste brua. Vi starter ca klokken 12, så tenner vi griller og arrangerer barne-skiløp, kanskje også hopprenn. Det er gratis pølser, brus og kaffe til alle. Vi holder også lotteri (bruk gjerne vipps). Har du gevinst du gjerne vil gi, blir vi veldig glade for det. Bare ta kontakt med Knut på tlf 97777186. Mvh Styret i Evardalen tur- og løypelag (tidligere Evardalen Vel)

Preparering av skooter-trasè


Preparering av skooter-trasè i områdene Myklevatn, Rauetjønn, Garevatn og Evardalen.
Det er tid for å sette i gang preparering av skooter-trasèene.
Da det nå også legges skispor i veitrasèene, vil henvendelsen gjelde alle som har hytte i de nevnte områdene.
Betalingsoppfordring blir nå kun lagt ut på hjemmesiden for Evardalen og på facebook-gruppe. Se også banneret på garasjen på Jansverk. Det kan også vippses til tlf 90764146.
Prisen for denne sesongen er; små-bruker kr 400 eller stor-bruker kr 700. Det vil hovedsakelig bli preparert fredager
kto.nr. 2890.12.55018 innen januar 2022
Forrige sesongs tall; Inntekt; Utgift;
Saldo forrige sesong kr 1.946,38
Innbet 119 stk à kr 400,- kr 47.600,-
Innbet 78 stk à kr 700,- kr 54.600,-
Innbet 1 stk à 200,- kr 200,-
Innbet 5 stk à kr 1.000,- kr 5.000,-
Innbet 3 stk à kr 2.000,- kr 6.000,-
Innbet . 1 stk à kr 8.000,- kr 8.000,-
Preparering Uppstad Anleggsservice kr 77.468,75
Porto kr 5.300,-
Gebyr bank kr 100,-
Renter bank kr 15,54
Saldo siste sesong kr + 40.493,17
I forrige sesong var 207 bidragsytere med på spleiselaget. For å kunne opprettholde denne ordningen må alle bidra, om du kjører skooter eller går på ski.
Ha et godt nytt hytte-år Hilsen Knut Kristensen