Alle innlegg av gunvorkri@gmail.com

ÅRSMØTE EVARDALEN TUR- OG LØYPELAG

Innkalling til årsmøte 2021 i Evardalen tur-og løypelag.
Tid: Lørdag 16. oktober 2021, kl. 17:00
Sted; Brokke pumpehus
Agenda: Godkjenning av innkalling og valg av referent.
Årsberetning, regnskap 2020/2021 og valg.
Saker til eventuelt mailes til styret – mail adr; gunvorkri@gmail.com
For dere som er i tvil om kontingenten for 2021 er betalt – se vedlagt liste over medlemmer pr 03.10.2021
Hilsen styret ved Knut Kristensen

Preparering av trasè

Preparering av vei-trasè i områdene Myklevatn, Rauetjønn, Garevatn og Evardalen.
Det er tid for å sette i gang preparering av vei-trasèene.
Da det nå også legges skispor i veitrasèene, vil henvendelsen gjelde alle som har hytte i de nevnte områdene.
Det viser seg at for hvert år er det ferre og ferre som er med på dette spleiselaget. Det blir hvert år sendt ut ca 325 oppfordringer pr brev, og 173 betalte i fjor og 194 året før. Alt av oppspart saldo gikk i år med til å dekke underskuddet i innbetalingene. Derfor vil det i år bli preparering av trasè kun til «kassa er tom», og er den tom i mars – ja så er det slutt på prepareringa.
Betalingsoppfordring vil også bli lagt ut på hjemmesiden for Evardalen og på facebook-gruppe. Se også banneret på garasjen på Jansverk. Det kan også vippses til tlf 90764146.
Prisen for denne sesongen er; små-bruker kr 400 eller stor-bruker kr 700.
kto.nr. 2890.12.55018 innen januar 2021
Det vil hovedsakelig bli preparert fredager
Forrige sesongs tall;
Saldo forrige sesong kr + 20.862,24
Innbet 106 stk à kr 300,- kr 31.800,-
Innbet 62 stk à kr 600,- kr 37.200,-
Innbet 2 stk à 800,- kr 1.600,-
Innbet 2 stk à kr 1.000,- kr 2.000,-
Innbet 1 stk à kr 1.200,- kr 1.200,-
Innbet 1 stk à 3.000,- kr 3.000,-
Preparering Uppstad Anleggsservice kr 90.843,75
Porto kr 4.800,-
Gebyr bank kr 100,-
Renter bank kr 27,89
Saldo siste sesong kr + 1.946,38

I forrige sesong var 173 bidragsytere med på spleiselaget. For å kunne opprettholde denne ordningen må alle bidra, om du kjører skooter eller går på ski.

Ha et godt nytt hytte-år Hilsen Knut Kristensen

Referat fra årsmøte i Evardalen Vel – 17.oktober 2020

Møtested utendørs v/vannposten i Evardalen, men måtte søke ly bak nærmeste bu p.g.a. kald vind. 15 personer tilstede.
pkt 1 Regnskap – ok
pkt 2 Åpning av veien inn i Evardalen på våren; Folk vil til hyttene tidligst mulig. Veien inn bør være åpnet fra ca 20.mai, eller rundt tiden da veien over Brokke/Suleskard åpnes.
pkt 3 Stig Trydal vil søke om å få dekket inntektstapet vi fikk p.g.a. avlyst påske-lotteri.
pkt 4 Vannpost-tomt; alt er ok. Venter på tinglysning, så vil bua bli satt opp. Knut Rysstad skal gi oss en pris på ei ferdig bu. Så lager vi pilarene på dugnad. I denne anledning kan vi be om frivillige bidrag fra medlemmene.
pkt 5 De parkeringsplassene som noen hytteeiere har hevd på i dette området, må ny grunneier – Svenn Magne Brokke – ordne opp i.
pkt 6 Kjøre sporkall i sone 11; vi må endre navn på vellet, må f.eks. hete Evardalen løypelag. Morten homme tar dette videre.
pkt 7 Torstein og Truls har satt ut 250 fisk.
pkt 8 Trassèen inn i Evardalen stikkes før snøen kommer – dette ble utført 24.oktober.
pkt 9 Vedr. vedlikehold/ betaling på veien inn i Evardalen – vi ønsker å se veistyrets regnskap.
pkt 10 Trassè til alpinanlegget skal inn i kommunedelsplanen.
pkt 11 styret går videre

ÅRSMØTE EVARDALEN VEL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Innkalling til årsmøte i Evardalen Vel.
Tid: Lørdag 17.10.2020, kl. 17:00
Sted: Brokke pumpehus.
Agenda: Godkjennelse av innkalling og valg av referent.
Årsberetning
Regnskap for 2019
Valg
Saker til eventuelt må mailes til styret.
Mailadr.: gunvorkri@gmail.com
Håper flest mulig har anledning til å komme.
Hilsen på vegne av styret – Knut Kristensen

Vannprøver

Vedrørende vannprøver tatt av vannet i elva og i slangesystemet i Evardalen; kimtall for elva var 250 og tallet for slangen var 200. Øverste grenseverdi er 100 for drikkevann. Vi satser på å ta nye prøver om ca 2 uker

Nye vannprøver

Det er nå tatt nye vannprøver av vannet i elva og i slangesystemet, og det viser et innhold av koliforme bakterier. Derfor må det ikke drikkes, isåfall kokes. Vannet fra vannposten er helt fint og kan derfor drikkes.