Alle innlegg av gunvorkri@gmail.com

ÅRSMØTE EVARDALEN VEL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Innkalling til årsmøte i Evardalen Vel.
Tid: Lørdag 17.10.2020, kl. 17:00
Sted: Brokke pumpehus.
Agenda: Godkjennelse av innkalling og valg av referent.
Årsberetning
Regnskap for 2019
Valg
Saker til eventuelt må mailes til styret.
Mailadr.: gunvorkri@gmail.com
Håper flest mulig har anledning til å komme.
Hilsen på vegne av styret – Knut Kristensen

Vannprøver

Vedrørende vannprøver tatt av vannet i elva og i slangesystemet i Evardalen; kimtall for elva var 250 og tallet for slangen var 200. Øverste grenseverdi er 100 for drikkevann. Vi satser på å ta nye prøver om ca 2 uker

Nye vannprøver

Det er nå tatt nye vannprøver av vannet i elva og i slangesystemet, og det viser et innhold av koliforme bakterier. Derfor må det ikke drikkes, isåfall kokes. Vannet fra vannposten er helt fint og kan derfor drikkes.

Skredkurs lørdag 28.mars

Hei. Lørdag 28. mars vil Evardalen Vel gjennomføre årets skredkurs ved Svarttjønn. Kurset starter kl 12:00. Vi har fått tak i 2 pensjonerte kursinstruktører fra Forsvaret, og det er plass til 30 deltakere. Kurset er gratis og det er første mann til mølla. Blir kurset fulltegnet så går medlemmene foran. Husk å ta med skredsøker og søkestang. Påmelding til Truls Hermansen tlf 90114107. Ps: vi søker om skuterløyve til deltakere som ikke har løyve i det aktuelle området.

Preparering av trasè

Preparering av vei-trasè i områdene Myklevatn, Rauetjønn, Garevatn og Evardalen.
Det er tid for å sette i gang preparering av vei-trasèene, og i år har vi prøvd å nå så mange som mulig. Derfor kan ei hytte eller ei tomt få 1 eller 2 brev, men det er fordi det blir sendt ut til alle som betalte i fjor, pluss alle navn som knyttes til de nevnte områdene.
Da det nå også legges skispor i veitrasèene, vil vi prøve å nå alle som har hytte i de nevnte områdene. Derfor er det et sterkt ønske at alle innbetalinger merkes med navn og adresse.
Betalingsoppfordring vil også bli lagt ut på hjemmesiden for Evardalen og på facebook-gruppe. Se også banneret på garasjen på Jansverk.
Prisen er uforandret; små-bruker kr 300 eller stor-bruker kr 600.
kto.nr. 2890.12.55018 innen januar 2020
Det vil bli preparert hver fredag så snart forholdene tilsier det.
Forrige sesongs tall; Inntekt; Utgift;
Saldo forrige sesong kr 31.256,29
Innbet 104 stk à kr 300,- kr 31.200,-
Innbet 77 stk à kr 600,- kr 46.200,-
Innbet 1 stk à kr 500,- kr 500,-
Innbet 1 stk à kr 1.200,- kr 1.200,-
Innbet 5 stk à kr 1.000,- kr 5.000,-
Innbet 1 stk à 800,- kr 800,-
Innbet 1 stk à 3.000,- kr 3.000,-
Preparering Uppstad Anleggsservice kr 84.687,50
Porto kr 4.108,-
Nye info.skilt kr 10.000,-
Gebyr bank kr 75,-
Renter bank kr 26,45
Saldo siste sesong kr + 20.312,20

I forrige sesong var 193 bidragsytere med på spleiselaget. Men for å opprettholde denne ordningen må alle bidra, om du kjører skooter eller går på ski.

Ha et godt nytt hytte-år Hilsen Knut Kristensen