Alle innlegg av gunvorkri@gmail.com

Referat fra årsmøte Evardalen Tur- og løypelag – 2022

Årsmøta ble holdt på Brokke pumpehus 15. oktober 2022 og 16 personer tilstede. Årsrapport og regnskap ble gjennomgått og godtatt.
1; Få opp flere «30KM» skilt
2; Batteribank, omformer = vil komme på ca kr 20.000,-. Det må vente til der er økonomi til det. Det bør øremerkes kr til vedlikehold av bua f.eks. nye pumpe, batterier osv.
3; Sikkringsbu = alltid åpen, teknisk del låst.
4; Vi ble lovet ei lita bu til, men det blir ikke noe av.
5; Brøyting på våren, Reidar Tveit. Velkomment tiltak.
6; Hjertestarter – må stå frostfritt. Noen må finne ut mer om dette.
7; Reidar Tveit foreslår også ei sommersamling. Da må de yngre arrangere.
8; Trasè helt til Rysstad fra Evardalen ble omtalt.
9; All info legges i vannpostbua.

Skooter-trasè

Preparering av skooter-trasè i områdene Myklevatn, Rauetjønn, Garevatn og Evardalen.
Det er tid for å sette i gang preparering av skooter-trasèene.
Da det nå også legges skispor i veitrasèene, vil henvendelsen gjelde alle som har hytte i de nevnte områdene.
Betalingsoppfordring blir nå kun lagt ut på hjemmesiden for Evardalen og på facebook-gruppe. Se også banneret på garasjen på Jansverk. Det kan også vippses til tlf 90764146.
Prisen for denne sesongen er; små-bruker kr 400 eller stor-bruker kr 700. Det vil hovedsakelig bli preparert fredager
kto.nr. 2890.12.55018 innen januar 2023
For å kunne opprettholde denne ordningen må alle bidra, om du kjører skooter eller går på ski.
Ha et godt nytt hytte-år Hilsen Knut Kristensen
📷

ÅRSMØTE I EVARDALEN TUR- OG LØYPELAG

Innkalling til årsmøte 2022 i Evardalen tur- og løypelag.
Tid: Lørdag 15. oktober 2022, kl 16:00
Sted: Brokke pumpehus
Agenda: Godkjenning av innkalling, valg av referent, årsberetning, regnskap og valg. Eventuelle saker mailes til styret – adr.: gunvorkri@gmail.com
Etter årsmøtet vil det bli åpning av den nye vannbua inne i Evardalen klokken 18:00. Mvh styret ved Knut Kristensen