Alle innlegg av gunvorkri@gmail.com

Påskerenn blir langfredag 15. april

Endelig nå kan vi ha påskerenn igjen. Stedet er på jordet ved den innerste brua. Vi starter ca klokken 12, så tenner vi griller og arrangerer barne-skiløp, kanskje også hopprenn. Det er gratis pølser, brus og kaffe til alle. Vi holder også lotteri (bruk gjerne vipps). Har du gevinst du gjerne vil gi, blir vi veldig glade for det. Bare ta kontakt med Knut på tlf 97777186. Mvh Styret i Evardalen tur- og løypelag (tidligere Evardalen Vel)

Preparering av skooter-trasè


Preparering av skooter-trasè i områdene Myklevatn, Rauetjønn, Garevatn og Evardalen.
Det er tid for å sette i gang preparering av skooter-trasèene.
Da det nå også legges skispor i veitrasèene, vil henvendelsen gjelde alle som har hytte i de nevnte områdene.
Betalingsoppfordring blir nå kun lagt ut på hjemmesiden for Evardalen og på facebook-gruppe. Se også banneret på garasjen på Jansverk. Det kan også vippses til tlf 90764146.
Prisen for denne sesongen er; små-bruker kr 400 eller stor-bruker kr 700. Det vil hovedsakelig bli preparert fredager
kto.nr. 2890.12.55018 innen januar 2022
Forrige sesongs tall; Inntekt; Utgift;
Saldo forrige sesong kr 1.946,38
Innbet 119 stk à kr 400,- kr 47.600,-
Innbet 78 stk à kr 700,- kr 54.600,-
Innbet 1 stk à 200,- kr 200,-
Innbet 5 stk à kr 1.000,- kr 5.000,-
Innbet 3 stk à kr 2.000,- kr 6.000,-
Innbet . 1 stk à kr 8.000,- kr 8.000,-
Preparering Uppstad Anleggsservice kr 77.468,75
Porto kr 5.300,-
Gebyr bank kr 100,-
Renter bank kr 15,54
Saldo siste sesong kr + 40.493,17
I forrige sesong var 207 bidragsytere med på spleiselaget. For å kunne opprettholde denne ordningen må alle bidra, om du kjører skooter eller går på ski.
Ha et godt nytt hytte-år Hilsen Knut Kristensen

Referat fra årsmøte Evardalen tur- og løypelag – 2021

Årsmøte ble holdt på Brokke pumpehus 16. oktober kl 17:00 og 15 personer var tilstede.
Årsrapport og regnskap ble gjennomgått og godtatt.
Valg; Truls presenterer styret, og det består.
– Settefisk; trenger ikke sette ut mere på 2-3 år. Stor fiske interesse blant noen unge. Truls og Torstein tar seg av dette. Foreslår å sette ut ca 50 pr år, vi setter av kr 500 til dette.
– Vannpostbu finansiering; vi har ca 42.000,-, og er blitt lovet kr 30.000,- fra Sven M. Brokke. Resterende betales når vi får inn mer kr ( på f.eks. påskelotteri osv. ) iflg Knut Rysstad. Vi har fått lov av grunneier å rydde vekk kratt rundt bua og ned til elva. Det ble utført på dugnad 23. oktober. Trend – Vennesla Jern og Farge – sponser oss med beis.
– Sandstøv fra veien sommerstid; grunneierlaget vil salte veien sommerstid. Vi vil sende dem skryt av veiholdet som har vært siste tiden.
– Synligjøre oss for medlemmer; dette blir mye lettere når vannpostbua står ferdig.
– Navnet vårt er endret; og det er for at vi kan kjøre sporkall lovlig i trasè 11. V/ Morten Homme.
– Skootergarasje og snørydding; alt som før. Selger du hytta følger ikke garasjen med.
– Vi vil sende brev til Brokke Aktivitet og be dem opplyse om reglene vedr nærhet til hytter osv – når de selger jaktkort.

ÅRSMØTE EVARDALEN TUR- OG LØYPELAG

Innkalling til årsmøte 2021 i Evardalen tur-og løypelag.
Tid: Lørdag 16. oktober 2021, kl. 17:00
Sted; Brokke pumpehus
Agenda: Godkjenning av innkalling og valg av referent.
Årsberetning, regnskap 2020/2021 og valg.
Saker til eventuelt mailes til styret – mail adr; gunvorkri@gmail.com
For dere som er i tvil om kontingenten for 2021 er betalt – se vedlagt liste over medlemmer pr 03.10.2021
Hilsen styret ved Knut Kristensen

Preparering av trasè

Preparering av vei-trasè i områdene Myklevatn, Rauetjønn, Garevatn og Evardalen.
Det er tid for å sette i gang preparering av vei-trasèene.
Da det nå også legges skispor i veitrasèene, vil henvendelsen gjelde alle som har hytte i de nevnte områdene.
Det viser seg at for hvert år er det ferre og ferre som er med på dette spleiselaget. Det blir hvert år sendt ut ca 325 oppfordringer pr brev, og 173 betalte i fjor og 194 året før. Alt av oppspart saldo gikk i år med til å dekke underskuddet i innbetalingene. Derfor vil det i år bli preparering av trasè kun til «kassa er tom», og er den tom i mars – ja så er det slutt på prepareringa.
Betalingsoppfordring vil også bli lagt ut på hjemmesiden for Evardalen og på facebook-gruppe. Se også banneret på garasjen på Jansverk. Det kan også vippses til tlf 90764146.
Prisen for denne sesongen er; små-bruker kr 400 eller stor-bruker kr 700.
kto.nr. 2890.12.55018 innen januar 2021
Det vil hovedsakelig bli preparert fredager
Forrige sesongs tall;
Saldo forrige sesong kr + 20.862,24
Innbet 106 stk à kr 300,- kr 31.800,-
Innbet 62 stk à kr 600,- kr 37.200,-
Innbet 2 stk à 800,- kr 1.600,-
Innbet 2 stk à kr 1.000,- kr 2.000,-
Innbet 1 stk à kr 1.200,- kr 1.200,-
Innbet 1 stk à 3.000,- kr 3.000,-
Preparering Uppstad Anleggsservice kr 90.843,75
Porto kr 4.800,-
Gebyr bank kr 100,-
Renter bank kr 27,89
Saldo siste sesong kr + 1.946,38

I forrige sesong var 173 bidragsytere med på spleiselaget. For å kunne opprettholde denne ordningen må alle bidra, om du kjører skooter eller går på ski.

Ha et godt nytt hytte-år Hilsen Knut Kristensen