ÅRSMØTE I EVARDALEN TUR- OG LØYPELAG

Innkalling til årsmøte 2022 i Evardalen tur- og løypelag.
Tid: Lørdag 15. oktober 2022, kl 16:00
Sted: Brokke pumpehus
Agenda: Godkjenning av innkalling, valg av referent, årsberetning, regnskap og valg. Eventuelle saker mailes til styret – adr.: gunvorkri@gmail.com
Etter årsmøtet vil det bli åpning av den nye vannbua inne i Evardalen klokken 18:00. Mvh styret ved Knut Kristensen

Påskerenn blir langfredag 15. april

Endelig nå kan vi ha påskerenn igjen. Stedet er på jordet ved den innerste brua. Vi starter ca klokken 12, så tenner vi griller og arrangerer barne-skiløp, kanskje også hopprenn. Det er gratis pølser, brus og kaffe til alle. Vi holder også lotteri (bruk gjerne vipps). Har du gevinst du gjerne vil gi, blir vi veldig glade for det. Bare ta kontakt med Knut på tlf 97777186. Mvh Styret i Evardalen tur- og løypelag (tidligere Evardalen Vel)