Preparering av skooter-trasè


Preparering av skooter-trasè i områdene Myklevatn, Rauetjønn, Garevatn og Evardalen.
Det er tid for å sette i gang preparering av skooter-trasèene.
Da det nå også legges skispor i veitrasèene, vil henvendelsen gjelde alle som har hytte i de nevnte områdene.
Betalingsoppfordring blir nå kun lagt ut på hjemmesiden for Evardalen og på facebook-gruppe. Se også banneret på garasjen på Jansverk. Det kan også vippses til tlf 90764146.
Prisen for denne sesongen er; små-bruker kr 400 eller stor-bruker kr 700. Det vil hovedsakelig bli preparert fredager
kto.nr. 2890.12.55018 innen januar 2022
Forrige sesongs tall; Inntekt; Utgift;
Saldo forrige sesong kr 1.946,38
Innbet 119 stk à kr 400,- kr 47.600,-
Innbet 78 stk à kr 700,- kr 54.600,-
Innbet 1 stk à 200,- kr 200,-
Innbet 5 stk à kr 1.000,- kr 5.000,-
Innbet 3 stk à kr 2.000,- kr 6.000,-
Innbet . 1 stk à kr 8.000,- kr 8.000,-
Preparering Uppstad Anleggsservice kr 77.468,75
Porto kr 5.300,-
Gebyr bank kr 100,-
Renter bank kr 15,54
Saldo siste sesong kr + 40.493,17
I forrige sesong var 207 bidragsytere med på spleiselaget. For å kunne opprettholde denne ordningen må alle bidra, om du kjører skooter eller går på ski.
Ha et godt nytt hytte-år Hilsen Knut Kristensen

Referat fra årsmøte Evardalen tur- og løypelag – 2021

Årsmøte ble holdt på Brokke pumpehus 16. oktober kl 17:00 og 15 personer var tilstede.
Årsrapport og regnskap ble gjennomgått og godtatt.
Valg; Truls presenterer styret, og det består.
– Settefisk; trenger ikke sette ut mere på 2-3 år. Stor fiske interesse blant noen unge. Truls og Torstein tar seg av dette. Foreslår å sette ut ca 50 pr år, vi setter av kr 500 til dette.
– Vannpostbu finansiering; vi har ca 42.000,-, og er blitt lovet kr 30.000,- fra Sven M. Brokke. Resterende betales når vi får inn mer kr ( på f.eks. påskelotteri osv. ) iflg Knut Rysstad. Vi har fått lov av grunneier å rydde vekk kratt rundt bua og ned til elva. Det ble utført på dugnad 23. oktober. Trend – Vennesla Jern og Farge – sponser oss med beis.
– Sandstøv fra veien sommerstid; grunneierlaget vil salte veien sommerstid. Vi vil sende dem skryt av veiholdet som har vært siste tiden.
– Synligjøre oss for medlemmer; dette blir mye lettere når vannpostbua står ferdig.
– Navnet vårt er endret; og det er for at vi kan kjøre sporkall lovlig i trasè 11. V/ Morten Homme.
– Skootergarasje og snørydding; alt som før. Selger du hytta følger ikke garasjen med.
– Vi vil sende brev til Brokke Aktivitet og be dem opplyse om reglene vedr nærhet til hytter osv – når de selger jaktkort.