Fiskekonkurranse Evardalen


I hele vinterferie uka fra lørdag 20-2 kl 08 til lørdag 27-2 kl 12 blir det fiskekonkurranse i hele Evardalen.
Om de bor på Brokke,rauetjønn eller Myklevann finn et vann og fisk, alle kan være med

Ta fram isboret og bor et hull , sett på maggot og fisk i vei.HUSK!!!!! Barn og unge under 16 år kan fiske over alt uten og løse fiskekort.Fra 16 år må det løses fiskekort .Det konkurreres i antall fisk fanget i hele uka samt største fisk.
Fine premier.NB fanges det hommer så kan den bare spises)🦞🦞👻
Send inn bilde av største fisk🐋🦑🦀🦞 samt antall fisk🐋 til tlf 90114107
Truls Hugo Hermansen (bor i tømmerhytte ved bergsøydetjørn )
Mvh
Evardalen vel (løype og turlag)

Garasjer

De har ryddet snø mellom og foran ga3rasjene. De satser på og rydde alle tak for snø i uka.De har tatt så grundig, at snøen som blir tatt ned av takene blir mest sannsynligvis liggende .De kommer til og ta en evaluering etter at de er ferdig,og se om de må rydde en gang til. Informasjon fra Tor Brokke.

Preparering av trasè

Preparering av vei-trasè i områdene Myklevatn, Rauetjønn, Garevatn og Evardalen.
Det er tid for å sette i gang preparering av vei-trasèene.
Da det nå også legges skispor i veitrasèene, vil henvendelsen gjelde alle som har hytte i de nevnte områdene.
Det viser seg at for hvert år er det ferre og ferre som er med på dette spleiselaget. Det blir hvert år sendt ut ca 325 oppfordringer pr brev, og 173 betalte i fjor og 194 året før. Alt av oppspart saldo gikk i år med til å dekke underskuddet i innbetalingene. Derfor vil det i år bli preparering av trasè kun til «kassa er tom», og er den tom i mars – ja så er det slutt på prepareringa.
Betalingsoppfordring vil også bli lagt ut på hjemmesiden for Evardalen og på facebook-gruppe. Se også banneret på garasjen på Jansverk. Det kan også vippses til tlf 90764146.
Prisen for denne sesongen er; små-bruker kr 400 eller stor-bruker kr 700.
kto.nr. 2890.12.55018 innen januar 2021
Det vil hovedsakelig bli preparert fredager
Forrige sesongs tall;
Saldo forrige sesong kr + 20.862,24
Innbet 106 stk à kr 300,- kr 31.800,-
Innbet 62 stk à kr 600,- kr 37.200,-
Innbet 2 stk à 800,- kr 1.600,-
Innbet 2 stk à kr 1.000,- kr 2.000,-
Innbet 1 stk à kr 1.200,- kr 1.200,-
Innbet 1 stk à 3.000,- kr 3.000,-
Preparering Uppstad Anleggsservice kr 90.843,75
Porto kr 4.800,-
Gebyr bank kr 100,-
Renter bank kr 27,89
Saldo siste sesong kr + 1.946,38

I forrige sesong var 173 bidragsytere med på spleiselaget. For å kunne opprettholde denne ordningen må alle bidra, om du kjører skooter eller går på ski.

Ha et godt nytt hytte-år Hilsen Knut Kristensen

Referat fra årsmøte i Evardalen Vel – 17.oktober 2020

Møtested utendørs v/vannposten i Evardalen, men måtte søke ly bak nærmeste bu p.g.a. kald vind. 15 personer tilstede.
pkt 1 Regnskap – ok
pkt 2 Åpning av veien inn i Evardalen på våren; Folk vil til hyttene tidligst mulig. Veien inn bør være åpnet fra ca 20.mai, eller rundt tiden da veien over Brokke/Suleskard åpnes.
pkt 3 Stig Trydal vil søke om å få dekket inntektstapet vi fikk p.g.a. avlyst påske-lotteri.
pkt 4 Vannpost-tomt; alt er ok. Venter på tinglysning, så vil bua bli satt opp. Knut Rysstad skal gi oss en pris på ei ferdig bu. Så lager vi pilarene på dugnad. I denne anledning kan vi be om frivillige bidrag fra medlemmene.
pkt 5 De parkeringsplassene som noen hytteeiere har hevd på i dette området, må ny grunneier – Svenn Magne Brokke – ordne opp i.
pkt 6 Kjøre sporkall i sone 11; vi må endre navn på vellet, må f.eks. hete Evardalen løypelag. Morten homme tar dette videre.
pkt 7 Torstein og Truls har satt ut 250 fisk.
pkt 8 Trassèen inn i Evardalen stikkes før snøen kommer – dette ble utført 24.oktober.
pkt 9 Vedr. vedlikehold/ betaling på veien inn i Evardalen – vi ønsker å se veistyrets regnskap.
pkt 10 Trassè til alpinanlegget skal inn i kommunedelsplanen.
pkt 11 styret går videre