Alle innlegg av gunvorkri@gmail.com

Evardalen Vel – Kontingent 2016

Kontingent kr 200 – betales til konto: 2890.20.77229 Valle sparebank. Vennligst merk innbetalingen med navn.
For å bruke mindre midler på porto framover, kan de som ønsker informasjon fra vellet pr. mail, sende mailadressen sin til: mona@multiregnskap.no – En del mailadresser har vi registrert, men vi ønsker flere.
Styret består av; formann Knut Kristensen tlf 97777186
kasserer Mona Guttormsen tlf 91183162
styremedlem Per Smiseth tlf 47010501
styremedlem Stig Trydal tlf 90635223
Vellet har vindmåler som er plassert ved Stig Trydals hytte, og vindstyrken blir lagt ut på denne nettside. Her er det jo fra før et web kamera, og dette er en kjempeflott nettside.
Minner også igjen om å støtte opp om Knut Kristensens initiativ til preparering av scootertraseen hver fredag. (så langt midlene rekker)
Påskeskirennet vil foregå litt før innerste bro i Evardalen langfredag 25.03.2016 fra klokka 12:00.
Her serveres pølser og tradisjonen tro, så vil det bli et lite lotteri. Dersom noen har gevinster, er styret veldig takknemlig.
Ønsker dere alle en flott vintersesong/ påske på fjellet.
Med vennlig hilsen for styret – Mona Guttormsen

Årsmøte i Evardalen Vel

Referat Årsmøte Evardalen Vel 3.oktober 2015

Til stede 21 personer.

Innkalling ble godkjent. Sendt på mail og post, samt lagt på nettsiden Evardalen.com

Valg av sekretær: Mona Guttormsen

Årsberetning og regnskap ble lest opp og godkjent.

Valg:    Per Smiseth ble vagt som styremedlem ( 2 år)

Knut Kristensen gjenvalgt som formann ( 2 år) Tlf   97777186

Mona Guttormsen går fra styremedlem til kasserer.  Tlf 91183162

Stig Trydal var ikke  på valg.

Bibbi Hermansen går ut av styret.

Valgkomite 2016 er: Bibbi Hermansen og Øystein Tønnessen.

Forslaget om å splitte sekretær og kassererrollen avgjøres av styret intern.

Eventuelt: Knut informerte.

Fiskevann. Få til en god dialog med grunneier. Knut kontakter de. Gjelder fiske i Krågelitjønn, Bergsøyetjønn og Svarttjønn.

Enighet i Evardalen Vel om at vi ikke ønsker en scooter trase for allmennheten inn Evardalen. Ønsker ikke å kanalisere flere scootere innover i hytteområdet, mot vernesonen.

Medlemmer i vellet har fått nyss om at Austheiene mot Telemark er mer aktuelle enn Evardalen.

Styret tar opp igjen ballen om å bygge en egen bu ved vannposten til oppbevaring av brøytestikker, griller og andre ting for vellet.

Montere et lys på vannposten, som tennes når aggregatet er i gang.

Overføre bensin penger til Støylehommen for jobben med å sette ut og rette opp brøytestikkene, igjennom hele vintersesongen. Vurdere konto på Statoil til dette formålet.

Skrive brev til grunneierne med at vi i år er veldig fornøyd med vedlikeholdet som er gjort på veien inn Evardalen.

Scootertrafikk inn dalen med personer som ikke har hytte løyve i dalen, ser ut til å bli et tiltagende problem. En del av disse forsvinner videre inn i vernesonen, og da er det så fort at rykter om ulovlig kjøring blir hengende på oss hytteeiere.

Ref.

Mona Guttormsen

 

Evardalen Vel – årsmøte

Innkalling til årsmøte i Evardalen Vel.
Tid: Lørdag 03.oktober 2015, kl. 13:00
Sted: på Brokke pumpehus.

Agenda:
Godkjennelse av innkalling og valg av sekretær.
Årsberetning
Regnskap for 2014
Valg
Saker til eventuelt må mailes styret v/Bibbi Hermansen innen 26.09.2015
Mailadr.: bibbi-hermansen@live.no
Håper flest mulig har anledning til å komme.

Hilsen på vegne av styret – Knut Kristensen