Alle innlegg av gunvorkri@gmail.com

Preparering av vei-trasè i områdene Myklevatn, Rauetjønn, Garevatn og Evardalen.

 

Utdrag av brev sendt ut 2017;    Preparering av vei-trasè i områdene Myklevatn, Rauetjønn, Garevatn og Evardalen.

Det er tid for å sette i gang preparering av vei-trasèene, og i år har vi prøvd å nå så mange som mulig. Derfor kan ei hytte eller ei tomt få 1 eller 2 brev, men det er fordi det blir sendt ut til alle som betalte i fjor, pluss alle navn som knyttes til gnr/ bnr.

Da det nå også legges skispor i veitrasèene, vil vi prøve å nå alle som har et gårdsnr og bruksnr i de nevnte områdene. Derfor er det et sterkt ønske at alle innbetalinger merkes med gnr/bnr.

I stedet for å bruke midler på oblater med påfølgende porto, vil liste over de som bidrar til å opprettholde ordningen med prepareringen, bli lagt ut på hjemmesiden Evardalen.com.

Prisen er uforandret; små-bruker kr 300 eller stor-bruker kr 600.

kto.nr. 2890.12.55018 innen januar 2018

Det vil bli preparert hver fredag så snart forholdene tilsier det.Så håper vi det er mange som liker ordningen og vil at den skal fortsette – både for de som kjører skooter, men like mye for de som går på ski.

Ha et godt nytt hytte-år                                                                               Hilsen Knut Kristensen

Årsmøte Evardalen Vel 2017 – referat

Årsmøte Evardalen Vel – 7.oktober 2017

Møtested – pumpehuset på Brokke

Innkallelse godkjent.

Bibbi leder møtet og går igjennom året som er gått;

Referent er Gunvor Kristensen

 • Appelsinbua; folk liker den
 • Vannpostbu; innsigelse fra 9 tomter som har tinglyst parkeringsplass i området. Ble diskutert; greit å vite, vil ikke ha noen særlig betydning. Knut har oversikt over kostnader på denne bua.
 • Liste over betalte medlemmer på hjemmesiden til Evardalen.com
 • Regnskapet gjennomgått av kasserer Mona – godkjent.
 • Lage ei komplett liste over Evardalens hytteeiere. Dette for å få flere vel-medlemmer. Morten foreslår å dele ut lapp; noen i hvert sitt område. Bibbi og Gunvor lager denne lista. Sjekke det med Vips-betaling.
 • Valg; Morten Homme og Øyvind Frøytland i komiteen. Stig Trydal går videre og Finn Thomassen valgt til sekretær.
 • Vannprøve fra vannposten; Truls har sendt prøve, og vannet er særdeles flott. Slik prøve vil bli tatt hvert år.
 • Sommerveien inn i Evardalen. Vil ta kontakt med veistyret, og be om f.eks. 2 kort pr hytte, ikke pr eier. Bør veistyret heller legge på hver hytteeier å betale? Prøve å få et møte med dem vedrørende disse tingene. Også vedrørende åpning av veien etter 1. mai. Må kanskje spørre kommunen om omliggende vedtak o.l. for denne veien.
 • Sporkall; hvordan få lov til å kjøre lovlig med den. Få eget løyve til å kjøre den traseen som blir foreslått.
 • Badeplasser langs elva; ha en dugnad til våren, for å lage grei adkomst til en eller flere badeplasser.
 • Fiskevann; alle barn under 16 år kan fiske fritt hvor som helst. I Svartjønn og Bergsøytjønn kan vellets medlemmer fiske med stang. Det er 4 år siden det sist ble satt ut fisk her. Det blir generelt fisket for lite. Men garnfiske er forbeholdt grunneiere.
 • Mobilforsterker er ikke lov. Telenor driver og sporer dem, og de vil bli eliminert. Men de som kjøpes i Norge er lovlige. Stig vil legge ut litt info. om dette på hjemmesida.
 • Vinterparkering på Jansverk; hva kan gjøres omkring denne ordninga? Mange synes det er flaut at besøkende må betale kr 360 for å parkere. Blir det bidratt til skiløype av denne avgiften?
 • Skooter-trase fra Jansverk til alpinbakken; hva kan gjøres, hvor kan den legges? Stig Trydal, Øyvind Frøytland, Morten Homme og Knut Kristensen vil jobbe videre med dette.
 • Årsmøtene fremover skal utsettes til klokken 17:00.

Årsmøte – Evardalen Vel

EVARDALEN VEL – ÅRSMØTE

Innkalling til årsmøte i Evardalen Vel.
Tid: Lørdag 07.oktober 2017, kl. 12:00
Sted: på Brokke pumpehus.

Agenda:
Godkjennelse av innkalling og valg av sekretær.
Årsberetning
Regnskap for 2016
Valg                                                                                                                                  Eventuelt

Saker til eventuelt må mailes styret v/Mona Guttormsen innen 26.09.2017
Mailadr.: mona@multiregnskap.no
Håper flest mulig har anledning til å komme.

Hilsen på vegne av styret – Knut Kristensen

Brøyting

Murblokkene er pr nå (24.mai) fjernet, og en maskin vil i løpet av dagen kjøre inn for å brøyte opp resten av veien. Det er da VELDIG VIKTIG at ingen biler står parkert i eller for nær veien, slik at maskinen ikke kommer forbi.

Evardalen Vel – kontingent 2017

Kontingenten betales til konto:  2890.20.77229  Valle sparebank.  Kr 200,- Vennligst merk innbetalingen med navn. Vi vet at en del alt har betalt for 2017, med bakgrunn i informasjon og kontonummer som ligger på Evardalen.com. 

Styret i år består av: Formann Knut Kristensen tlf  97777186

Kasserer: Mona Guttormsen tlf  91183162

Styremedlem  Stig Trydal tlf  90635223

Styremedlem Per Smiseth tlf 47010501

Ønsker dere alle en flott vintersesong/påske på fjellet.

Påskeskirennet vil foregå litt før innerste bro i Evardalen langfredag  fra klokka 12.00.

Her serveres pølser. Vi håper også å få til et lite lotteri.

Det er lagt ut en liste over medlemmer i Evardalen Vel på denne nettsiden. Dette fordi at det ofte er flere som lurer på om de har husket å betale eller ikke.

Med vennlig hilsen styret i Evardalen Vel.

 

 

Sesongens preparering

 

Preparering av vei-trasè i områdene Myklevatn, Rauetjønn, Garevatn og Evardalen.

Det er tid for å sette i gang preparering av vei-trasèene, og i år har vi prøvd å nå så mange som mulig. Derfor kan ei hytte eller ei tomt få 1 eller 2 brev, men det er fordi det blir sendt ut til alle som betalte i fjor, pluss alle navn som knyttes til gnr/ bnr.

Da det nå også legges skispor i veitrasèene, vil vi prøve å nå alle som har et gårdsnr og bruksnr i de nevnte områdene. Derfor er det et sterkt ønske at alle innbetalinger merkes med gnr/bnr.

I stedet for å bruke midler på oblater med påfølgende porto, vil liste over de som bidrar til å opprettholde ordningen med prepareringen, bli lagt ut på hjemmesiden Evardalen.com.

Prisen er uforandret; små-bruker kr 300 eller stor-bruker kr 600.

kto.nr. 2890.12.55018 innen januar 2017

Det vil bli preparert hver fredag så snart forholdene tilsier det.

 

Forrige sesongs tall;                              Inntekt;                                   Utgift;

Saldo sesong 2014/2015                 kr   2.950,-

Innbet 95 stk à kr 300,-                    kr 28.500,-

Innbet 67 stk à kr 600,-                    kr 40.200,-

Innbet   2 stk à kr 400,-                     kr      800,-

Innbet   2 stk à kr 1.200,-                 kr   2.400,-

Innbet   1 stk à kr 1.000,-                 kr   1.000,-

Preparering Uppstad Anleggsservice                                       kr 72.750,-

Porto/ oblater/ skilt                                                                             kr   8.119,-

Sponsing fra Yamaha Båt og

Motorsenter AS                                     kr   5.000,-

Saldo sesong 2015/2016                  kr        19,-

I fjor ble det sendt til 240 adresser, hvorav 167 betalte. I år sendes det ut til ca 450 adresser.

Så håper vi det er mange som liker ordningen og vil at den skal fortsette – både for de som kjører skooter, men like mye for de som går på ski.

 

Ha et godt nytt hytte-år                                              Hilsen Knut Kristensen

 

Referat årsmøte Evardalen Vel

Årsmøte Evardalen vel, Lørdag 8.oktober på pumpehuset i Brokke.

Formann Knut Kristensen innledet møtet med å spør om det var innvendinger til innkallingen.

Det forelå ingen innvendinger.

Bibbi Hermansen oppnevnes som sekretær for årsmøtet.

Det ble bestemt at innkalling og øvrig opplysninger til medlemmer i vellet nå kan legges på nettsiden Evardalen.com.

Ifølge årsberetning, lest opp av Knut Kristensen så har vellet i løpet av året tatt seg av faste oppgaver som: Påskerenn, kjørt sporkall, stikket og vedlikeholdt skutertraseer samt ettersett og handlet nytt aggregat. Det var i løpet av året blitt holdt et styremøte.

Valgkomite ved Bibbi Hermansen og Øystein Tønnessen hadde en enkel oppgave i år.

Kasserer Mona Guttormsen og Stig Trydal tok gjenvalg.

Mona Guttormsen tok gjenvalg under forutsetning om at kasserer og sekretærjobben splittes.

Styret fikk dermed fullmakt til å utnevne en sekretær i tillegg til sittende styre, dersom ikke oppgaven blir fordelt ut på et av styremedlemmene.

Sekretærjobben vil nå bli mindre, iom at all informasjon nå skal legges direkte på nettet.

Bibbi Hermansen sa seg villig til å hjelpe som sekretær, fram til oppgaven var fordelt,

Valgkomite for 2017 er Morten Homme og Øyvind Frøytland.

Styret består da av:

Knut Kristensen Tlf nr.  97777186 –ikke på valg.

Mona Guttormsen, kasserer. Tlf nr. 91183162

Stig Trydal.

Per Smiseth ikke på valg.

Regnskap ved Mona Guttormsen ble gjennomgått og godkjent.

Heretter vil liste over hvem som har betalt medlemsavgift bli lagt ut på nettsiden Evardalen.com, da vi har erfart at det er fort å glemme. Mange forskjellige fakturaer til kontingent, brøyting parkering etc.

Det vil og bli laget et laminert oppslag på tavla, om kontonummer og hvem som er i styret.

Eventuelt:

Bu ved vannposten. I og med at vi ikke eier egen bu, men låner plass i Greivåsen vil Truls Hermansen og Øystein Tønnessen ta opp ballen og se om vi kan få avtale med grunneier og godkjenning av kommunen. Bua vil i så fall bli bygd på dugnad.

Torstein Larsen og Truls Hermansen ønsker på vegne av vellet å sette ut litt mer fisk i Bergsøyetjønn og Svarttjønn. Vellet er innstilt på å betale for settefisk.

Det er kommet ønske om en grillbu ved stien mellom Evardalen og Myklevann, langs bekken et sted. Første steg er å ta kontakt med grunneier og kommunen. Morten Homme og Øyvind Frøytland tar denne saken.

Brokke Aktivitet har luftet ønske om skiløype inn Evardalen og videre mot Myklevann. Medlemmene som var på årsmøtet hadde ikke noe ønske om skiløype inn dalen.

Det er kommet et ønske til vellet om å stikke løype inn mot KOT sin løype mellom Svartenut og Øyuvsbu. Det var ingen oppgave som vellet kunne se at de har anledning til å ta på seg.

Vellet reagerer på økning i veiavgift med kr 100,-. Hvis dette ikke fører til at vedlikeholdet blir bedre, ønsker vellet å be om innsyn i regnskapet til vei styret.

Vellet har nå to aggregat til vannpumpen. Det settes opp en plakat over hvem de kan ringe, dersom det er noe galt med aggregatet. Ekstra aggregat blir oppbevart hos styret.

Skuter løype ned mot skitrekket som Knut Kristensen og Stig Trydal har sett på muligheten til, ser vanskelig ut. Det vil medføre alt for store kostnader til at vellet kan ta det som en av sine oppgaver. Traseen ble gått opp av Knut Kristensen umiddelbart etter møtet, og viste at siste delen ble svært vanskelig og medførte alt for store inngrep.

 

Ref.  Bibbi Hermansen

Etter årsmøtet var avsluttet ble det også tatt opp at det vil bli lagt lister over hvem som har betalt for tråkking inn i Evardalen til Knut Kristensen ut på nettsiden, Evardalen.com.

EVARDALEN VEL – ÅRSMØTE

 

EVARDALEN VEL – ÅRSMØTE

Innkalling til årsmøte i Evardalen Vel.
Tid: Lørdag 08.oktober 2016, kl. 12:00
Sted: på Brokke pumpehus.

Agenda:
Godkjennelse av innkalling og valg av sekretær.
Årsberetning
Regnskap for 2015
Valg                                                                                                                                  Eventuelt

Saker til eventuelt må mailes styret v/Mona Guttormsen innen 26.09.2016
Mailadr.: mona@multiregnskap.no
Håper flest mulig har anledning til å komme.

Hilsen på vegne av styret – Knut Kristensen

Tråkkeavgift 2016

Som tidligere nevnt gikk tråkkekontoen i minus i år.

Men Yamaha Båt og Motorsenter i Lyngdal bidrog med kr. 5.000,-, og slik gikk regnestykket opp i år.

Tusen takk til Yamaha Båt og Motorsenter.

logo (1)

Agnefest, Boks 97, 4575 Lyngdal

Tlf: 38330300

Evardalen Vel – Kontingent 2016

Kontingent kr 200 – betales til konto: 2890.20.77229 Valle sparebank. Vennligst merk innbetalingen med navn.
For å bruke mindre midler på porto framover, kan de som ønsker informasjon fra vellet pr. mail, sende mailadressen sin til: mona@multiregnskap.no – En del mailadresser har vi registrert, men vi ønsker flere.
Styret består av; formann Knut Kristensen tlf 97777186
kasserer Mona Guttormsen tlf 91183162
styremedlem Per Smiseth tlf 47010501
styremedlem Stig Trydal tlf 90635223
Vellet har vindmåler som er plassert ved Stig Trydals hytte, og vindstyrken blir lagt ut på denne nettside. Her er det jo fra før et web kamera, og dette er en kjempeflott nettside.
Minner også igjen om å støtte opp om Knut Kristensens initiativ til preparering av scootertraseen hver fredag. (så langt midlene rekker)
Påskeskirennet vil foregå litt før innerste bro i Evardalen langfredag 25.03.2016 fra klokka 12:00.
Her serveres pølser og tradisjonen tro, så vil det bli et lite lotteri. Dersom noen har gevinster, er styret veldig takknemlig.
Ønsker dere alle en flott vintersesong/ påske på fjellet.
Med vennlig hilsen for styret – Mona Guttormsen