Alle innlegg av gunvorkri@gmail.com

Årsmøte i Evardalen Vel

Referat Årsmøte Evardalen Vel 3.oktober 2015

Til stede 21 personer.

Innkalling ble godkjent. Sendt på mail og post, samt lagt på nettsiden Evardalen.com

Valg av sekretær: Mona Guttormsen

Årsberetning og regnskap ble lest opp og godkjent.

Valg:    Per Smiseth ble vagt som styremedlem ( 2 år)

Knut Kristensen gjenvalgt som formann ( 2 år) Tlf   97777186

Mona Guttormsen går fra styremedlem til kasserer.  Tlf 91183162

Stig Trydal var ikke  på valg.

Bibbi Hermansen går ut av styret.

Valgkomite 2016 er: Bibbi Hermansen og Øystein Tønnessen.

Forslaget om å splitte sekretær og kassererrollen avgjøres av styret intern.

Eventuelt: Knut informerte.

Fiskevann. Få til en god dialog med grunneier. Knut kontakter de. Gjelder fiske i Krågelitjønn, Bergsøyetjønn og Svarttjønn.

Enighet i Evardalen Vel om at vi ikke ønsker en scooter trase for allmennheten inn Evardalen. Ønsker ikke å kanalisere flere scootere innover i hytteområdet, mot vernesonen.

Medlemmer i vellet har fått nyss om at Austheiene mot Telemark er mer aktuelle enn Evardalen.

Styret tar opp igjen ballen om å bygge en egen bu ved vannposten til oppbevaring av brøytestikker, griller og andre ting for vellet.

Montere et lys på vannposten, som tennes når aggregatet er i gang.

Overføre bensin penger til Støylehommen for jobben med å sette ut og rette opp brøytestikkene, igjennom hele vintersesongen. Vurdere konto på Statoil til dette formålet.

Skrive brev til grunneierne med at vi i år er veldig fornøyd med vedlikeholdet som er gjort på veien inn Evardalen.

Scootertrafikk inn dalen med personer som ikke har hytte løyve i dalen, ser ut til å bli et tiltagende problem. En del av disse forsvinner videre inn i vernesonen, og da er det så fort at rykter om ulovlig kjøring blir hengende på oss hytteeiere.

Ref.

Mona Guttormsen

 

Evardalen Vel – årsmøte

Innkalling til årsmøte i Evardalen Vel.
Tid: Lørdag 03.oktober 2015, kl. 13:00
Sted: på Brokke pumpehus.

Agenda:
Godkjennelse av innkalling og valg av sekretær.
Årsberetning
Regnskap for 2014
Valg
Saker til eventuelt må mailes styret v/Bibbi Hermansen innen 26.09.2015
Mailadr.: bibbi-hermansen@live.no
Håper flest mulig har anledning til å komme.

Hilsen på vegne av styret – Knut Kristensen